Kii Audio THREE hangsugárzó – 1500 W teljesítményű erősítővel

Bemutató, Hangsugárzó, Hírek

English language can be selected in upper left corner (British flag).  A Kii Audio Three nem jöhetett volna létre, ha 1973-ban, Brüsszelben nem születik meg Bruno Putzeys – amely kijelentés önmagában meglehetősen közhelyesnek tűnhet, de még nincs vége. Ha nem születik meg Bruno Putzeys, akkor ma a D-osztályú erősítőtechnika, a kapcsolóüzemű tápellátás, a DSP-algoritmus legalább tíz éves lemaradásban lenne. Ha Bruno Putzeys nem fejleszti ki az „Universal class D” (UcD) vezérlési módszert, másként alakult volna a Grimm Audio, a Hypex, Lyngdorf, Purifi Audio, és mindazon cégek élete és termékpalettája, melyek ilyen-olyan módon kötődnek a D-osztályú erősítőtechnikához.

Bár Putzeys ötletét – a D-osztályú erősítőtechnika alapját – a Philips szabadalmaztatta, valójában, sohasem használta ki a benne rejlő lehetőséget. Nem úgy, mint az 1996-ban alapított Hypex! A cég 2004-ben bemutatta 180 Wattos D-osztályú végerősítőjét, majd 2005-ben véglegesen átcsábította magához a Philips-től Bruno Putzeys-t, aki megtervezte az Ncore-t, az első olyan D-osztályú erősítőt, amelyet a szakma és a zenehallgatók egyaránt az A-osztály egyenrangú alternatívájának tekintettek.

Nevét ma már a hangtechnika legnagyobbjaival, a „nagy öregekkel” emlegetik egy szinten, tanácsadóként, tervezőként szinte minden cégnél – ahol kapcsolóüzemű tápegységekkel, DAC-okkal, DSP-vel foglalkoznak – feltűnik a neve, amely név mára nem pusztán fogalom, hanem valódi, szakmai érték lett.

Bruno Putzeys 2014-ben távozott a Hypex-től és társalapítóként két vállalat résztulajdonosa és egyben meghatározó fejlesztője lett. Egyik a Purifi Audio, amely cég erősítőmoduljai, hangszórói egyaránt sikeresek nagynevű gyártók és diy-erek között, a másik pedig a Kii Audio, amely cégnek a Muzix Group lett a magyar képviselője.

Úgy vélem, Bruno Putzeys-t, a Kii Audio (és a Purifi Audio) műszaki igazgatóját mindenképpen érdemes (volt) külön is bemutatni, hogy megértsük, miért is figyelte kíváncsian a szakma, miért várták mindazok, akik ismerték, ismerik Putzeys munkásságát, hogy milyen, nem szokványos megoldásokat mutat be a Kii Audio.

A múltból következően a Kii Audio műszaki alapját Bruno Putzey D-osztályú erősítői jelentik, melyek méretükből adódóan – és persze azért is, mert kiemelkedően jó hatásfokuk miatt nem kell hatalmas hűtőbordákról, megfelelő szellőzésről gondoskodni -, szinte bárhol elhelyezhetőek. Miért ne helyeznék el azokat közvetlenül a hangsugárzókban?

Természetesen, aktív hangsugárzók régóta léteznek különböző formában, különböző megoldásokkal. Vannak előnyeik, vannak hátrányaik, és vannak még kihasználatlan lehetőségeik. Eme „kihasználatlan lehetőségek” kiaknázására nyújt rendkívül jó alternatívát a digitális technika és persze a D-osztály.

Erre jutottak a Kii Audio fejlesztői is, akik közül külön ki kell emelnem Bart van der Laan urat is, aki szofverfejlesztőként, a digitálisjel-feldolgozás szakértőjeként „programozta le” Bruno Putzey minden ötletét, kívánságát. Laan úr munkássága egyben jelzi is, hogy a hangsugárzók, az akusztika, vagyis az otthoni zenereprodukálás problémáinak jelentős részét szoftveresen oldották meg.

No de, mit is jelent ez a gyakorlatban, hogyan is épül fel egy Kii Audio THREE hangsugárzó?

Rögtön pontosítanom is kell a kérdést, mert egy Kii hangsugárzó valójában egy komplett rendszer, ami a forráson kívül mindent tartalmaz, ami a hang, a zene megszólaltatásához szükséges. Ez a forrás optimális esetben digitális jelet ad, de természetesen a hanglemezgyűjtőknek, lemezjátszó tulajdonosoknak sem kell lemondani sem kedvenceikről, sem a Kii Audio hangsugárzóiról.

A zeneforrás analóg, vagy digitális jelét a felhasználó „eljuttatja” a hangsugárzókhoz, ahol a digitális jel közvetlenül tovább lép a DSP-feldolgozáshoz, az analóg pedig előbb átesik egy AD jelfeldolgozáson, és az így kapott digitális jel jut a DSP-processzorba.

A digitális jelfeldolgozás után – frekvenciamenet korrigálás, időzítések beállítása (erre még visszatérek) – a jel az adott hangsugárzóban lévő minden egyes hangszóró külön DA-konverterére, majd az előállított analóg jel a minden egyes hangszóró saját erősítőjére jut.

Ennek az abszolút szeparálásnak köszönhetően minden erősítő-hangszóró páros csak egymással „törődik”, nincs közöttük induktivitás, kapacitás, vagyis, nincs keresztváltó a maga problémáival, veszteségeivel. Sőt, a szó klasszikus értelmében vett keresztváltó sincs, hiszen mindent a digitális jelben oldanak meg szoftveresen. Vagyis az adott hangszóró és az azt hajtó erősítő a saját DA-konverterétől már csak a „nekik szánt” frekvenciasávot kapja meg és sugározza le. Mivel minden dac-erősítő-hangszóró önálló csoportot képez, ezért azok frekvenciamenete, fázismenete, időzítése független a hangsugárzóban lévő többi dac-erősítő-hangszóró csoporttól.

Mindent és „mindenkit” a DSP szoftver irányít, mindenki a legjobb tudása szerint dolgozik, senki nem zavar senkit, minden erősítő közvetlenül a saját hangszórójával kommunikál a dedikáltan annak szánt frekvenciatartományban, stb. – mi más is lehetne a végeredmény, mint gyönyörű zene.

Természetesen a jól kitalált rendszer nem működhetne kiváló hangszórók, rezonanciamentes hangszóróház, egyedi hangszóróállvány nélkül, melyek kiválasztására, fejlesztésére a cég különös gondot fordított. Talán, nem véletlen, hogy a hangdobozok anyagáról (fröccsöntött poliuretán és alumínium), a hangszórókról és azok membránanyagáról (alumíniumötvözet) nagyon kevés információ áll rendelkezésre.

A Kii Audio első és egyben fő hangsugárzója, a Kii Audio THREE. A THREE tartalmazza a Cég minden technológiai tudását, többek között azt a szoftveres megoldást, aminek köszönhetően a hangsugárzó a szobában szinte bárhol elhelyezhető, nem zavartatja magát a hátsó fal és a szobasarkok közelségétől.

Kezdjük is ezzel – Active Wave Focusing.

Közismert dolog, hogy a szobában elhelyezett hangsugárzók legnagyobb ellensége maga a szoba, azon belül is legfőképpen a hangsugárzók mögötti fal és a sarkok közelsége. Minél távolabb van a hátsó fal, annál jobb, ugyanakkor bizonyos hangsugárzóknak mégis szükségük van a hátsó fal közelségére, mert az támogatja meg a basszus-tartományukat. Azonban, mégsem jó, ha a közeli hátsó fal támogatja a basszust, mert nem mindig abban a frekvenciatartományban teszi, ahol arra szükség lenne. Ráadásul a hátsó falról való visszaverődések időben elcsúsznak a hangsugárzóból közvetlenül érkező jeltől, aminek eredménye erőteljesebb, ám pontatlanabb, „nyúlósabb” basszustartomány lesz, amely időcsúszás ráadásul a felsőbb frekvenciatartományokban is jelentkezik. Csupa gond és baj.

A legjobb az lenne, ha a hangsugárzó bizonyos alsó frekvenciákon úgy működne, mint egy „kardiodid mikrofon”, vagyis a sugárzási szög ne legyen nagyobb 100-120 foknál, eme tartomány alatt pedig – ahol a hullámhossz miatt már nem alakul ki számottevő „időcsúszás” -, gömbsugárzóként működne.

A Kii THREE tökéletes példája annak, hogy ez nem lehetetlen, ugyanis a hangsugárzó a 80 Hz – 1 kHz tartományban nem sugároz jelet a hangsugárzó mögötti fal felé. A 80 Hz alatti frekvenciák ebből a szempontból irrelevánsak, az 1 kHz feletti frekvenciák pedig már önmaguktól is irányítottak, nem jutnak el közvetlenül a hátsó falra.

Az eredmény, rendkívül gyors, pontos, ütős és színes basszustartomány. A pontosabb alsó tartomány eredménye pedig a sztereó teret, a hangfelvétel helyszínét sokkal hitelesebben megjelenítő felharmonikusok lesznek, ami bizony nem kis nyereség.

Az Active Wave Focusing megvalósítása azonban nem egyszerű, ami a Kii Audio THREE hangsugárzó felépítésében, DSP-szoftverének bonyolultságában mutatkozik meg.

A Kii THREE hangszórókészlete a legkevésbé sem szokványos. A frontoldalon egy magassugárzó és egy középsugárzó helyezkedik el, melyek között a váltás 2 kHz-en történik – azonban, mint már jeleztem, a hangsugárzóban, klasszikus keresztváltót ne keressünk. Az oldalfalakon további egy-egy, a hátoldalon pedig kettő darab 16 cm-es mélysugárzó van elhelyezve.

Még mielőtt valaki fennakadna a „mindössze 16 centin”, a négy darab mélysugárzó felülete egy 32 cm-es membránénak felel meg, viszont attól nagyságrendekkel gyorsabb, ütősebb, pontosabb basszustartományt eredményez.

A négy darab mélyhangszórót ráadásul négy darab önálló Ncore erősítő hajtja darabonként 250 W teljesítménnyel – és itt egy picit vissza is kell kanyarodnunk a korábban említett Active Wave Focusing megoldáshoz.

A mélysugárzókat hajtó D-osztályú erősítők önálló DA-konverterekkel rendelkeznek, melyek a digitális jeleket DSP feldolgozás után kapják. A szoftver az egy-egy mélysugárzóra jutó digitális jelekbe beleavatkozva megváltoztatja az oldalsó és hátsó mélysugárzók fázisviszonyait, aminek eredményeként létrejöhet a 80 Hz és 1 k Hz közötti tartományban lévő „kardiodid” formájú hangsugárzás.

A DSP ezen kívül jelentősen megemeli a mélybasszus energiaszintjét, aminek eredményeként a -6 dB 20 Hz-re esik, 100 Hz felett pedig a frekvenciamenet +/- 1 dB-n belül marad.

A frontlapon lévő közép- és magassugárzó szintén egy-egy önálló, 250 W teljesítményű Ncore erősítővel rendelkezik, így összesen 1500 W elektromos teljesítmény hajtja a hangsugárzó hangszóróit, ami sztereóban 3000 W, 5.0 házimoziban pedig 7500 W teljesítmény…

A Kii Audio THREE hangsugárzó többféle módon is csatlakoztatható a már meglévő hangrendszerhez, ami optimális esetben „csak” valamilyen forráskészülék.

A hangsugárzók hátoldalán lévő csatlakozók fogadhatnak analóg jelet, amit a feldolgozás előtt átvezetnek a cég saját fejlesztésű AD konverterén, majd a DSP feldolgozás után a beépített DA konverterekről kerül a megfelelő jel a dedikált erősítő-hangszóró párosra. Digitális forrás esetén az AD konverter természetesen kikerül a jelútból. Érdekes módon, ugyanazon XLR csatlakozó szolgál – egy választókapcsolóval kiegészítve – az analóg és a digitális jel fogadására.

A Kii THREE hangsugárzót választó, elsősorban digitális forrást használók számára azonban (szinte) elengedhetetlen kiegészítő a Kii CONTROL, amely készülék valójában sokkal több, mint egy távirányító, amely funkciója persze elsődleges (bemenetválasztás, hangerőszint, némítás).

A Kii CONTROL további bemeneteket biztosít a felhasználónak – SPDIF, optikai, USB –, valamint megadja azt a segítséget, hogy a hangsugárzó finomhangolását ne csak az annak hátoldalán lévő „faltól való távolság”, „saroktól való távolság” beállításokkal, hanem a zenehallgató-fotel kényelméből is megtehessük.

A Kii CONTROL ethernet kábellel csatlakozik az egyik Kii THREE hangsugárzóhoz, mely hangsugárzót a csomag részét képező CAT6 kábellel kell a másik hangsugárzóval összekötni. Eme összekötéstől függetlenül a hangsugárzók analóg és digitális bemenetei ugyanúgy használhatóak, közvetlenül a forrásra köthetőek.

A cég a kiemelkedő hang mellett a dizájnra is különös figyelmet fordított, így a Kii THREE és a Kii CONTROL 14 különböző színben rendelhető, valamint kiegészíthető a hangsugárzó hangjához, formájához illeszkedő THREE állvánnyal és falikonzollal.

Mindazok, akik figyelmét sikerült felkelteni, a Kii THREE hangsugárzót immár személyesen is megtekinthetik, meghallgathatják a Muzix Group bemutatótermében.

Megosztom:

Comments